Åse-Trång

Byalaget

Åse-Trång Byalag har till uppgift att sköta väglyset längs E14 genom Åse-Trång samt att på olika sätt tillvarata bybornas gemensamma intressen och sträva efter en fortsatt utveckling av byn.

Styrelsen

Linda Lignell

Ordförande

0640-260 44

Fredrik Lignell

Sekreterare

0640-260 44

Marcus Persson

Kassör

 

Irja Åsling

Ledamot

0640-400 91

Jörgen Karlsson

Ledamot

 

Claes Lundin

Ledamot

 

Cecilia Bragée

Ledamot

0640-402 52

Bo Eklöf

Ledamot

 

Revisor

Hans Åsling

Sammankallande

0640-403 11

Nils-Bertil Nilsson

 

 

Kontaktombud för Grannsamverkan

Annika Sagnér

 

 

Väglysekommittén

Hans Åsling

Sammankallande

0640-403 11

Sven-Erik Fernström

 

 

Festkommittén

Karin Åsling

Sammankallande

 

Daniel Kristoffersson

 

0640-402 52

Sofie Nilsson

 

 

Bengt Kempe

 

 

Vakant

 

 

Valberedning

Urban Bergman

Sammankallande

0640-400 11

Bruno Kempe

 

070-656 26 15

Rikard Andersson