Åse-Trång

Byalaget

Åse-Trång Byalag har till uppgift att sköta väglyset längs E14 genom Åse-Trång samt att på olika sätt tillvarata bybornas gemensamma intressen och sträva efter en fortsatt utveckling av byn.

Styrelsen

Marcus Persson Åsling

Ordförande

 

Cecilia Bragée

Ledamot

 

Claes Lundin

Ledamot

 

Bo Eklöf

Ledamot

 

Jörgen Karlsson

Ledamot

 

Jan-Bertil Karlsson

Ledamot

 

Irja Åsling

Ledamot

 

Linda Lignell

Ledamot

 

Revisor

Hans Åsling

Sammankallande

 

Nils-Bertil Nilsson

 

 

Kontaktombud för Grannsamverkan

Annika Sagnér

 

 

Väglysekommittén

Hans Åsling

Sammankallande

 

Sven-Erik Fernström

 

 

Festkommittén

Bengt Kempe

Sammankallande

 

Daniel Kristoffersson

 

 

Sofie Nilsson

 

 

Karin Åsling

 

 

Vakant

 

 

Valberedning

Urban Bergman

Sammankallande

 

Bruno Kempe

 

 

Rikard Andersson